A MEMBER OF AGORA HOTEL ALLIANCE

TSUKI Tokyo | TSUKIJI TOKYO

TSUKI Tokyo | TSUKIJI TOKYO

TABLE TSUKI
Sake-Bar

Open to everyone TSUKI Tokyo 1F
10:00 - 23:00
TEL:03-6435-6288
E-mail:info.tsukiji@agora.jp