A MEMBER OF AGORA HOTEL ALLIANCE

TSUKI  |  TOKYO TSUKIJI

TSUKI  |  TOKYO TSUKIJI

TABLE TSUKI
酒吧

非下榻賓客也可使用。 TSUKI 1F
10:00 - 23:00
TEL:03-6435-6288
E-mail:info.tsukiji@agora.jp